Wzrost konkurencyjności Fabel Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych

Fabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt, którego celem jest wzrost pozycji konkurencyjnej Fabel sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznego, kompleksowego doradztwa w zakresie wejścia na nowe rynki, w tym opracowanie audytu strategicznego i strategii rozwoju przedsiębiorstwa, prognozowanie trendów rynkowych stanowiących podstawę do podjęcia przez Fabel Sp. z o.o. działań strategicznych w zakresie dalszego rozwoju. […]
Czytaj więcej