Wzrost konkurencyjności Fabel Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych

Fabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt, którego celem jest wzrost pozycji konkurencyjnej Fabel sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznego, kompleksowego doradztwa w zakresie wejścia na nowe rynki, w tym opracowanie audytu strategicznego i strategii rozwoju przedsiębiorstwa, prognozowanie trendów rynkowych stanowiących podstawę do podjęcia przez Fabel Sp. z o.o. działań strategicznych w zakresie dalszego rozwoju.

Wartość projektu wynosi 178 350,00 PLN, w tym udział Funduszy Europejskich: 116 000,00 PLN.

NASZA MISJA:

„Aspirujemy do bycia przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie, które poprzez stały rozwój swojej działalności biznesowej daje istotny wkład w transformację ekonomiczną, środowiskową oraz społeczną regionu i parczewskiej społeczności lokalnej, z której się wywodzi i w której funkcjonuje od wielu pokoleń”.