Polska smakuje

Supermarket Fabel podjął współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i otrzymał licencję niezbędną do posługiwania się wspólną marką promowania polskiej żywności „Polska smakuje”.

Biorąc udział w akcji Supermarket Fabel włącza się do akcji budowania silnej i rozpoznawalnej marki polskiej żywności. Marki, która w świadomości konsumentów będzie utrwalana poprzez znak graficzny i hasło słowne „Polska smakuje”. Marki, która będzie gwarantem najwyższej jakości produktów spożywczych

Głównym komunikatem „Polska smakuje” jest jasny i czytelny przekaz, że żywność wytwarzana w ramach systemów jakości żywności i posiadająca stosowne, uznawane przez MRiRW certyfikaty, spełnia najwyższe parametry jakościowe, sanitarne, a także smakowe. Taka jest właśnie żywność wytwarzana w Supermarkecie Fabel oraz Bistro Fabel.