Termomodernizacja budynku Supermarketu Fabel w Parczewie

Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja i wyposażenie Supermarketu Fabel w instalacje OZE. Projekt pozwoli ma ograniczenie zużycia energii cieplnej, elektrycznej, zmniejszenie emisji CO2, PM10 oraz pozwoli na produkcję energii cieplnej i elektrycznej dzięki odnawialnym źródłom energii.