FabSkills

REGULAMIN KAMPANII SPOŁECZNEJ „FabSkills”   1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia kampanii społecznej pod nazwą „FabSkills”, zwaną dalej „Kampanią”, której Organizatorem jest Fabel Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, Aleja Zwycięstwa 9. Niniejszy Regulamin oraz dalsze informacje o Kampanii zostaną ogłoszone na stronie www.fabelparczew.pl/supermarket-fabel/, a także będą udostępniane w Supermarkecie Fabel w […]
Czytaj więcej

Wzrost konkurencyjności Fabel Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych

Fabel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt, którego celem jest wzrost pozycji konkurencyjnej Fabel sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznego, kompleksowego doradztwa w zakresie wejścia na nowe rynki, w tym opracowanie audytu strategicznego i strategii rozwoju przedsiębiorstwa, prognozowanie trendów rynkowych stanowiących podstawę do podjęcia przez Fabel Sp. z o.o. działań strategicznych w zakresie dalszego rozwoju. […]
Czytaj więcej